Google

Притурки

Общи условия за уеб администратори за синдикираните притурки

С добавянето на притурка към сайта си или действайки като посредник разпространител на притурки приемате да спазвате Общите условия на Google и тези допълнителни условия:

Google може да промени тези условия по всяко време по свое собствено усмотрение. Запазваме си правото да прекратим настоящия договор и използването от ваша страна на притурките по всяко време по свое собствено усмотрение, включително въз основа на нарушаване на това споразумение. Отхвърляме всички изрични или подразбиращи се гаранции, свързани с притурките.