Google

Притурки

Ограничения за използването за определени притурки, разработени от Google

Повечето предлагани от нас притурки са разработени от други хора, включително потребителите ни. Но някои от тях създадохме сами, например тези, които ви дават достъп до Google Карти, Google Video и други наши услуги. Предлагаме тези притурки за синдикиране в уебсайта ви в съответствие с ограниченията в Общите условия за уеб администратори за синдикираните притурки и със следните ограничения за конкретни притурки:

Ако разработим още притурки, които имат конкретни ограничения за използване, ще ги посочим на тази страница.