Google

Lisa Google'isse

Nupu „Lisa Google'isse” teenusetingimused

Nupu „Lisa Google'isse” lisamisel oma saidile nõustute Google'i teenusetingimuste ja järgmiste lisatingimustega.

Google võib neid tingimusi igal ajal oma diskretsiooni järgi muuta. Meil on igal ajal oma diskretsiooni järgi õigus lõpetada see leping ja peatada nupu „Lisa Google'isse” kasutamisõigus, sh selle lepingu rikkumisel. Me ütleme lahti kõigist nupuga seotud otsestest või kaudsetest tagatistest.