عکس‌های گذشته به ملاقات اسکنری از آینده می‌روند.

در چند ثانیه عکس‌ها را اسکن کنید

به عکس گرفتن از تصاویر اکتفا نکنید. با تشخیص خودکار لبه، اصلاح چشم‌انداز و چرخش هوشمند، اسکن‌های دیجیتال بهبودیافته ایجاد کنید.

تصویر عالی و بدون درخشش

PhotoScan برای از بین بردن درخشش و بهبود کیفیت اسکن‌هایتان، چندین تصویر را به هم وصل می‌کند.

با Google Photos منظم بمانید

اگر با برنامه رایگان Google Photos از اسکن‌هایتان پشتیبان‌گیری کنید، می‌توانید آن‌ها را به‌صورت ایمن، قابل‌جستجو و سازمان‌دهی‌شده (حتی براساس افراد و چیزهایی که در آن‌ها وجود دارد) نگه‌داری کنید. همچنین، با استفاده از فیلم، فیلتر و کنترل‌های ویرایش پیشرفته به آن‌ها جان ببخشید.

دریافت اسکنر عکسی از آینده