Google

Gadgetit

Tiettyjen Googlen kehittämien gadgetien käyttörajoitukset

Suurin osa tarjoamistamme gadgeteista on muiden henkilöiden, kuten käyttäjiemme, kehittämiä. Olemme kuitenkin luoneet joitakin gadgeteja myös itse. Näiden gadgetien avulla voit esimerkiksi käyttää Google Mapsia, Google-videota ja muita Googlen palveluita. Tarjoamme kyseisiä gadgeteja sivustossasi käytettäväksi. Käytön tulee noudattaa Googlen jakelemien Gadgetien käyttöehtoja verkkovastaaville sekä seuraavia gadgetkohtaisia rajoituksia:

Jos kehitämme lisää gadgeteja, joiden käyttöä on rajoitettu, luettelemme ne tällä sivulla.