Google

Idagdag sa Google

Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Button na “Idagdag sa Google”

Sa pagsasama sa Button na “Idagdag sa Google” sa iyong site, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google at sa mga karagdagang tuntuning ito:

Maaaring baguhin ng Google ang mga tuntuning ito anumang oras sa sarili nitong paghuhusga. Inilalaan namin ang karapatang wakasan ang kontratang ito at ang iyong paggamit sa button na “Idagdag sa Google” anumang oras sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang batay sa paglabag sa kasunduang ito. Iwinawaksi namin ang anumang mga pahiwatig o ipinahiwatig na warranty na kaugnay ng Button.