Manatiling nakakonekta at updated

Kumonekta at manatiling up-to-date sa aming komunidad, balita at mga kaganapan.

Sumali sa komunidad

Naghahanap ka ba ng mga mapagkukunang partikular sa wika? Tingnan ang page na ito sa iyong gustong wika para sa higit pang mga opsyon.

Google Webmasters sa Twitter

Forum ng Tulong ng Webmaster

Kumonekta sa mga may karanasang webmaster kasama na ang Mga Top Contributor, Rising Star at Googler.

Tingnan kung ano'ng bago

Google Webmasters BlogInteresado ka bang dumalo sa isang online na hangout ng mga webmaster sa mga oras na bukas ang tanggapan? Sagutin ang iyong mga tanong at talakayin ang mga paksa ng webmaster kasama ang team ng Google Webmasters at mga eksperto sa komunidad. Sa pangkalahatan, tinatalakay sa Hangouts ang kahit anong bagay na nauugnay sa pagpa-publish ng content online at paggawa ditong madaling mahanap sa paghahanap sa web. Tinatalakay ng mga ito ang mga paksa tulad ng pagko-crawl, pag-i-index, mga sitemap, Search Console, duplicate na content, mga multi-lingual/multi-regional na site at higit pa.

Pampubliko ang mga hangout na ito at nire-record sa aming Google Webmasters sa YouTube kaya inirerekomenda namin ang paggamit ng webcam at headset upang makasali. Matuto nang higit pa tungkol sa pagsali sa Help Center ng Hangouts.