Google

Mga Gadget

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Mga Naka-syndicate na Gadget para sa Mga Webmaster

Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng gadget sa iyong site o pagganap bilang namamagitang tagapamahagi ng mga gadget, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google at sa mga karagdagang tuntuning ito:

Maaaring baguhin ng Google ang mga tuntuning ito anumang oras sa sarili nitong paghuhusga. Inilalaan namin ang karapatang wakasan ang kontratang ito at ang iyong paggamit sa mga gadget anumang oras sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang batay sa paglabag sa kasunduang ito. Iwinawaksi namin ang anumang mga pahiwatig o ipinahiwatig na warranty na kaugnay ng mga gadget.