Google

Mga Gadget

Mga Limitasyon sa Paggamit para sa Ilang Partikular na Gadget na Binubuo ng Google

Ang karamihan ng gadget na inaalok namin ay binuo ng ibang mga tao, kabilang ang aming mga user. Ngunit ginawa namin mimso ang ilan sa mga gadget, kabilang ang mga gadget na nagbibigay sa iyo ng access sa Google Maps, Google Video, at iba pang mga serbisyo ng Google. Inaalok namin ang mga gadget na iyon para sa pag-syndicate sa iyong website, na sumasailalim sa mga limitasyon sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng mga naka-syndicate na gadget para sa Mga Webmaster at sa mga sumusunod na limitasyong tukoy sa gadget:

Kung bubuo kami ng higit pang mga gadget na may mga tukoy na limitasyon sa paggamit, ililista namin ang mga ito sa pahinang ito.