Google

גאדג'טים

תנאים והגבלות לגאדג'טים מופצים עבור מנהלי אתרים

על ידי הוספת גאדג'ט לאתר שלך או על ידי שימוש כמפיץ ביניים של גאדג'טים, אתה מסכים להתחייב לתנאים והגבלות של Google ולתנאים הנוספים האלה:

Google רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת על-פי שיקול דעתה. אנו שומרים את הזכות לסיים חוזה זה ואת השימוש שלך בגאדג'טים בכל עת על-פי שיקול דעתנו, גם בהתבסס על הפרה של הסכם זה. אנו מתנערים מכל התחייבות מפורשת או משתמעת הקשורה לגאדג'טים.