Google

גאדג'טים

הגבלות שימוש לגאדג'טים מסוימים שפותחו על ידי Google

רוב הגאדג'טים שאנחנו מציעים פותחו על ידי אנשים אחרים, כולל המשתמשים שלנו. עם זאת, יצרנו בעצמנו חלק מהגאדג'טים , כולל גאדג'טים שמספקים גישה למפות Google‏, Google Video ולשירותים אחרים של Google. אנו מציעים לאתר שלך את הגאדג'טים האלה להפצה בכפוף להגבלות שבתנאים והגבלות לגאדג'טים מופצים עבור מנהלי אתרים ולמגבלות הבאות הספציפיות לגאדג'טים מסוימים:

אם נפתח גאדג'טים נוספים הכפופים להגבלות שימוש ספציפיות, נציין אותם בדף זה.