ສ້າງ​ຄວາມ​ງົດ​ງາມ Kim ແບບ​ຟອມ

ສ່ວນຕົວ

ເກັບ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ດ້ວຍ Google Forms. ໃຊ້ໄດ້ຟຣີ.

ໄປທີ່ Google Forms ໄປທີ່ Google Forms

ທຸລະກິດ

Google Forms ທີ່ທ່ານມັກພ້ອມເສີມຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມສຳລັບເຮັດວຽກເປັນທີມ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ

ໄດ້ຮັບຄຳຕອບດ່ວນ

ວາງ​ແຜນ​ໄປ​ຕັ້ງ​ແຄ້ມຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ, ຈັດ​ການ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໃນ​ງານ, ສ້າງ​ແບບ​ສຳຫຼວດ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ, ເກັບ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂ່າວ, ສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ສັ້ນໆ ແລະ ອື່ນໆ​ອີກ.

ສຳຫຼວດດ້ວຍຮູບແບບ

ໃຊ້ຮູບ ຫຼື ໂລໂກ້ຂອງທ່ານເອງ ແລະ Forms ຈະເລືອກເອົາແຕ່ສີທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ ເພື່ອເຮັດແບບຟອມສະເພາະຂອງທ່ານເອງໃຫ້ສຳເລັດ ຫຼືເລືອກຈາກຊຸດຮູບແບບສີສັນທີ່ຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ເພື່ອຕັ້ງໂທນສີ.

ຖາມ&​ຕອບ, ​ໃນ​​ແບບຂອງ​ທ່ານ

ເລືອກຈາກຊຸດຂອງທາງເລືອກຄຳຖາມ, ຈາກຫຼາຍຕົວເລືອກສູ່ລາຍການເລື່ອງລົງຫາມາດຕາສ່ວນເສັ້ນຊື່. ເພີ່ມຮູບ ແລະ ວິດີໂອ YouTube ຫຼື ສ້າງຄວາມແປກໃໝ່ດ້ວຍ ການແຍກໜ້າ ແລະການຂ້າມຄຳຖາມທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.

ສ້າງ ຫຼື ຕອບໄດ້ຜ່ານມືຖື

ແບບຟອມບໍ່ຕອບຮັບ, ດັ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ມັນສ້າງ, ແກ້ໄຂ ແລ ຕອບແບບຟອມຢູ່ເທິງໜ້າຈໍໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍໄດ້ງ່າຍ (ແລະ ສວຍງາມ).

​ຈັດ​ການ & ​ວິ​ເຄາະ

ຄຳຕອບແບບສຳຫຼວດຂອງທ່ານແມ່ນຈະຖືກເກັບຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອັດຕະໂນມັດໃນແບບຟອມ, ດ້ວຍຂໍ້ມູນການຕອບກັບ ແລະ ແຜນວາດແບບສົດໆ. ຫຼືເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພີ່ມເຕີມໂດຍການເບິ່ງທັງໝົດຢູ່ໃນ Sheets.

ຊານ ຟຣານຊິສໂກ

ພຶດສະພາ

ທ່ານຕ້ອງໄປເບິ່ງຕຶກ Ferry Building ໃຫ້ໄດ້. ຕ້ອມ

ທ່ານຄິດວ່າຈະແກ້ໄຂແລ້ວຕອນໃດ?
ອັງຄານ, 1:06 ຫຼັງທ່ຽງ
ຮູບໂຕແທນ ບຸນມີ
ບາງທີກ່ອນສອງໂມງ?
ອັງຄານ, 1:06 ຫຼັງທ່ຽງ
ຮູບແທນໂຕ ຕ້ອມ

ເລີ່ມນຳໃຊ້ດຽວນີ້ເລີຍ

ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ແບບ​ສຳຫຼວດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານຫຼື​ຍັງ? ຟຣີ ແລະ ງ່າຍໆ​ດ້ວຍ Google Forms.

ໄປ​ທີ່ Google ແບບ​ຟອມ