Google

Pridėti į „Google“

Mygtuko „Pridėti į „Google“ paslaugų teikimo sąlygos

Įtraukdami į svetainę mygtuką „Pridėti į „Google“ sutinkate įsipareigoti pagal „Google“ paslaugų teikimo ir šias papildomas sąlygas:

„Google“ gali bet kada keisti šias sąlygas savo nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kada nutraukti šią sutartį ir mygtuko „Pridėti į „Google“ naudojimą savo nuožiūra, taip pat ir dėl šios sutarties pažeidimo. Nepripažįstame jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl šio mygtuko.