Google

Satura pievienošana Google tīklam

Pogas Pievienot Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Iekļaujot pogu Pievienot Google savā vietnē, jūs piekrītat ievērot Google pakalpojumu sniegšanas noteikumus un šādus papildu noteikumus:

Google drīkst jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Mēs paturam tiesības pārtraukt šo līgumu un anulēt jūsu tiesības lietot pogu Pievienot Google jebkurā laikā pēc mūsu ieskatiem, tostarp gadījumos, kad tiek pārkāpts šis līgums. Mēs atsakāmies no jebkādām tiešām un netiešām garantijām attiecībā uz pogu.