Google

Sīkrīki

Sindicēto sīkrīku pakalpojumu sniegšanas noteikumi tīmekļa pārziņiem

Pievienojot sīkrīku savai vietnei vai rīkojoties kā sīkrīku izplatītājs, jūs piekrītat ievērot Google pakalpojumu sniegšanas noteikumus un šādus papildu noteikumus:

Google drīkst jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Mēs paturam tiesības pārtraukt šo līgumu un anulēt jūsu tiesības lietot sīkrīkus jebkurā laikā pēc mūsu ieskatiem, tostarp gadījumos, kad tiek pārkāpts šis līgums. Mēs atsakāmies no jebkādām tiešām un netiešām garantijām attiecībā uz sīkrīkiem.