Google

Alat

Gunakan Had untuk Alat Tertentu yang Dibangunkan oleh Google

Kebanyakan alat yang kami tawarkan dibangunkan oleh orang lain, termasuk pengguna kami. Tetapi, kami juga membuat alat kami sendiri, termasuk alat yang memberikan anda akses ke Peta Google, Video Google dan perkhidmatan Google yang lain. Kami menawarkan alat tersebut untuk pensindiketan ke tapak web anda, tertakluk kepada had dalam Syarat Perkhidmatan Alat Bersindiket untuk Juruweb dan kepada had khusus alat yang berikut:

Sekiranya kami membangunkan lebih banyak alat yang mempunyai had khusus, kami akan menyenaraikan alat itu di halaman ini.