Google

Toevoegen aan Google

Servicevoorwaarden voor de knop 'Toevoegen aan Google'

Door de knop 'Toevoegen aan Google' op te nemen op uw site, gaat u ermee akkoord u te houden aan de Servicevoorwaarden van Google en deze aanvullende voorwaarden:

Google kan deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken aanpassen. We behouden ons het recht voor dit contract en uw gebruik van de knop 'Toevoegen aan Google' op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te beëindigen, waaronder op basis van een schending van deze overeenkomst. We wijzen alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de knop van de hand.