Google

Gadgets

Servicevoorwaarden voor syndicatiegadgets voor webmasters

Door een gadget toe te voegen aan uw site of op te treden als tussenpersoon voor de distributie van gadgets, gaat u ermee akkoord u te houden aan de Servicevoorwaarden van Google en deze aanvullende voorwaarden:

Google kan deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken aanpassen. We behouden ons het recht voor dit contract en uw gebruik van gadgets op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te beëindigen, waaronder op basis van een schending van deze overeenkomst. We wijzen alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot gadgets van de hand.