Google

Gadgets

Gebruiksbeperkingen voor bepaalde gadgets die zijn ontwikkeld door Google

De meeste gadgets die we aanbieden, zijn ontwikkeld door andere personen, waaronder onze gebruikers. We hebben enkele van de gadgets echter zelf gemaakt, waaronder gadgets waarmee u toegang krijgt tot Google Maps, Google Video's en andere Google-services. We leveren die gadgets voor syndicatie aan uw website, onderhevig aan de beperkingen in de Servicevoorwaarden voor syndicatiegadgets voor webmasters en de volgende gadgetspecifieke beperkingen:

Als we meer gadgets ontwikkelen die specifieke gebruiksbeperkingen hebben, vermelden we die gadgets op deze pagina.