Google

Legg til i Google

Vilkår for Legg til i Google-knappen

Når du tar i bruk Legg til i Google-knappen på nettstedet ditt, godtar du å bindes av Googles vilkår og følgende tilleggsvilkår:

Google kan når som helst gjøre endringer i disse vilkårene etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte denne kontrakten og avbryte din bruk av Legg til i Google-knappen etter eget skjønn, inkludert ved brudd på denne avtalen. Vi fraskriver oss alle uttrykte eller implisitte garantier i forbindelse med knappen.