Google

Moduler

Vilkår for syndikerte moduler for nettredaktører

Ved å legge til en modul på nettstedet ditt eller ved å opptre som tredjepartsleverandør av moduler, godtar du å bindes av Googles vilkår og følgende tilleggsvilkår:

Google kan når som helst gjøre endringer i disse vilkårene etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å når som helst avslutte denne kontrakten og avbryte din bruk av moduler etter eget skjønn, inkludert ved brudd på denne avtalen. Vi fraskriver oss alle uttrykte eller implisitte garantier i forbindelse med modulene.