Google

Moduler

Bruksbegrensninger for enkelte moduler utviklet av Google

De fleste modulene vi tilbyr er utviklet av andre, deriblant brukerne våre. Vi har imidlertid utviklet noen av modulene selv, for eksempel modulene som gjør at du kan bruke Google Maps, Google Video og andre Google-tjenester. Vi tilbyr disse modulene for syndikering til nettstedet ditt i tråd med begrensningene fremsatt i vilkårene for syndikerte moduler for nettredaktører og følgende modulspesifikke begrensninger:

Hvis vi utvikler flere moduler med spesifikke bruksbegrensninger, fører vi dem opp på denne siden.