Google

Dodaj do Google

Warunki korzystania z przycisku „Dodaj do Google”

Zamieszczając przycisk „Dodaj do Google” w swojej witrynie, zobowiązujesz się przestrzegać Warunków korzystania z usług Google oraz poniższych warunków dodatkowych:

Google może zmienić niniejsze warunki w dowolnej chwili i według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy i zakończenia udostępniania użytkownikowi przycisku „Dodaj do Google” w dowolnej chwili i według własnego uznania, w tym w wyniku naruszenia niniejszej umowy. Wyłączamy swoją odpowiedzialność za wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje dotyczące tego przycisku.