Google

Gadżety

Ograniczenia korzystania z niektórych gadżetów Google

Większość oferowanych przez nas gadżetów została stworzona przez osoby trzecie, w tym naszych użytkowników. Niektóre gadżety są jednak naszego autorstwa, w tym gadżety dające dostęp do Map Google, Google Video i innych usług Google. Możesz dystrybuować te gadżety w swojej witrynie pod warunkiem przestrzegania ograniczeń wynikających z Warunków korzystania z usługi dystrybuowanych gadżetów dla webmasterów oraz poniższych ograniczeń dotyczących konkretnych gadżetów:

Jeśli utworzymy kolejne gadżety, których będą dotyczyły podobne ograniczenia, wówczas dodamy je na tej stronie.