විස්මය දනවන දේ සාදන්න Kim ඉදිරිපත් කිරීම්

අලංකාර ඉදිරිපත් කිරීම් සාදන්න බ්‍රිටනි

පුද්ගලික

Google Slides සමගින් ඔබ කොහේ සිටියත්, සෑදීමට, සංස්කරණය කිරීමට සහ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට හැකියි. එය ගාස්තු රහිතයි.

Google Slides වෙත යන්න Google Slides බාගන්න

ව්‍යාපාරය

ඔබ ප්‍රිය කරන Google Slides කණ්ඩායම් සඳහා එක් කළ ආරක්ෂාව සහ පාලනය සමගින්.

තව දැන ගන්න
Eddie

HEALTHY

HONEYBEES

Everyone needs them!

Honeybees play a critical role in the development of our fruit, flowers, and more.

Lindsay
Jono
Salit

අදාළවන කථාන්දර කියන්න

Google Slides මගින් ඔබගේ අදහස්, ඉදිරිපත් කිරීම් තේමා රැසක්, අකුරු වර්ග සිය ගණනක්, එබ්බවූ වීඩියෝ, සජීවීකරණ සහ තවත් දේ මගින් දිදුලවයි. සියල්ල නොමිලේ.

ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම ලබාගන්න

ඔබ කොහේ ගියත් ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම්වලට පිවිසෙන්න, සාදන්න සහ සංස්කරණය කරන්න —ඔබගේ දුරකථනය, ටැබ්ලට්ය, හෝ පරිගණකය වෙතින් — සබැඳුමක් නැති විට පවා.

Google Slides බාගන්න
පෑම් ඇවටාර්
ටොම් ඇවටාර්
කිම් ඇවටාර්

සෑම අයෙකුටම අවශ්‍යයි බ්‍රිටනි

ඔබට සංස්කරණය කිරීම් කළ හැක්කේ කුමන වේලාවටදැයි ඔබ සිතනවා ද?
අඟ, ප.ව. 1:06
කිම් ඇවටාර්
දෙක වන විට?
අඟ, ප.ව. 1:06
ටොම් ඇවටාර්

“සුරකින්න” යන්න නැවත කිසිදා තට්ටු නොකරන්න

ඔබ ටයිප් කරන අතරතුරේදී ඔබගේ වෙනස් කිරීම් සියල්ල ස්වයංක්‍රියව සුරැකෙනු ඇත. ඔබට එකම ඉදිරිපත් කිරීමෙහි පැරණි අනුවාද බැලීමට, දිනය අනුව හා වෙනස් කම් කළ පුද්ගලයා අනුව අනුපිළිවෙලට සැකසූ සංශෝධන ඉතිහාසය ද භාවිතා කළ හැක.

PowerPoint සමග වැඩ කරයි

Microsoft PowerPoint ගොනු Chrome දිගුව හෝ යෙදුම සමගින් විවෘත කරන්න, සංස්කරණය කරන්න, හෝ සුරකින්න.

PowerPoint ගොනු Google Slides වෙතට සහ අනෙක් අතට පරිවර්තනය කරන්න.

නැවත ගොනු ආකෘති ගැන කනස්සලු නොවන්න.

පෙනී සිටින්න, පිහිටුවන්න එපා

ඔබේ කතා පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. රැහැන් අවශ්‍ය නැත. Google Slides Chromecast Hangouts, සහ AirPlay සඳහා සහාය දක්වයි.

Google Slides බාගන්න
00

දැන් ආරම්භ කරන්න

Slides ඔබ සමග යාමට සූදානම්. සරලව ඔබගේ බ්‍රවුසරය හරහා ඉදිරිපත් කිරීමක් සාදන්න නැතහොත්, ඔබගේ ජංගම උපාංගය සඳහා යෙදුම බාගන්න.

Google Slides බාගන්න