கடந்தகாலப் படங்களை எதிர்கால ஸ்கேனரைப் பயன்படுத்திப் பாதுகாக்கலாம்.

நொடிகளில் படத்தை ஸ்கேன் செய்யலாம்

படத்தில் உள்ளதை அப்படியே படமெடுப்பதற்குப் பதிலாக, தானியங்கு முனை அறிதல், தோற்றச் சரிபார்ப்பு, ஸ்மார்ட் சுழற்சி ஆகியவற்றின் மூலம் மேம்பட்ட டிஜிட்டல் ஸ்கேன்களை உருவாக்கலாம்.

கண்கூசும் வெளிச்சமில்லா, தெளிவான படம்

போட்டோ ஸ்கேன், பல படங்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் கண்கூசும் வெளிச்சத்தை அகற்றி, உங்கள் ஸ்கேன்களின் தரத்தை உயர்த்தும்.

Google Photosஐப் பயன்படுத்தி, படங்களை ஒழுங்கமைக்கலாம்

நீங்கள் ஸ்கேன் செய்தவற்றைப் பாதுகாப்பாக, எளிதாகத் தேடக்கூடியவாறு, ஒழுங்கமைத்து வைத்திருக்க (அதில் உள்ள நபர் மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவற்றின்படி), இலவச Google Photos பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் காப்புப் பிரதி எடுக்கலாம். மேலும் திரைப்படங்கள், வடிப்பான்கள், மேம்பட்ட திருத்துதல் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மூலம், உங்கள் ஸ்கேன்களுக்கு உயிரோட்டம் கொடுக்கலாம்.

எதிர்காலப் பட ஸ்கேனரைப் பெறுங்கள்